български

Призив към Образователна стачка 2009

Настоящите състояние и развитие на образователната система вече не са приемливи! По целия свят преструктурирането на житейските отрасли вече не е ориентирано към общественото благо, а е подчинено на т.нар. пазарни закони. От няколко години и образователната система е попаднала във фокуса на подобни реформи – образователните такси и приватизацията касаят всички ни!

Финансовата и икономическа криза показва ясно, че последствията от конкурентноориентираните рашаващи критерии са опустошителни. В много страни хората протестират срещу това, така например в Мексико, Испания, Италия, Франция и Гърция. В тази интернационална взаимовръзка стои и Образователна стачка 2009.

Продължаващият протест срещу студентските такси и социалния разпад от последните години оказа твърде малко въздействие върху отговорните – медии, икономика и политика. Затова ние сега призоваваме да упражним демократичните си права във формата на образователна стачка в общонационален мащаб. Тук ще намерят мястото си плуралистичните форми на акция – демонстрации, блокади, окупации и т.н. В рамките на една общонационална акционна седмица от 15. – 19. 06. 2009 ще демонстрираме в цялата държава заедно с учениците. Ние търсим съюз с много обществени групи, като синдикати и социални движения, които изрично каним да протестират с нас, защото навсякъде сме конфронтирани със същата политика – във висшите учебни заведения, в училище, в предприятието.

Цел на образователната стачка е да подтикнем към дискусия за бъдещето на образователната система. Допълнително трябва да се посочат и наложат възможности за напредничава и еманципаторна образователна и обществена политика. На влиянието на меродавните политически и икономически интереси в образователната област противопоставяме нашите алтернативи:

  • самоопределено учене и живот вместо твърди времеви рамки, напрежение и конкурентен натиск;
  • свободен достъп до образование и премахване на всякакви образователни такси – студентски такси, такси за обучение, за детски градини;
  • обществено финансиране на образователната система без влиянието на икономиката върху неща като учебно съдържание, студентски струкрути и разпределение на местата;
  • и демократизиране и подсилване на съ- и самоуправлението във всички учебни заведения.

Ние, проектната група Образователна стачка 2009, призоваваме към образуване на регионални и локални съюзи. Присъединете се към нашите общонационални проекти:

Друга образователна система е възможна – и спешно необходима!

Проектогрупа Образователна стачка 2009 – https://bildungsstreik.net/aufruf/

Kommentieren