Biurokracja unijna a832d9

Aus Bildungsstreik 2009

Wechseln zu: Navigation, Suche

Coraz więcej osób otrzymuje obecnie dotacje unijne. Jednakże należy dodatkowo podkreślić, że niestety, aby wypełnić wszystkie wnioski, to należy jeszcze przejść przez ogromną ilość papierków.Kryteria otrzymania dotacji na różne cele są niezwykle ostre. Nie chodzi w tym miejscu nawet o wypełnienie jakichś wymogów praktycznych, lecz głównie wymagań formalnych. Starczy, że popełnimy mały błąd we wniosku, to jest on już natychmiast nie brany pod uwagę przez komisję weryfikacyjną.Fundusze unijne mają na celu wsparcie gospodarki oraz ściśle określonych działań mających na celu jej rozwój i poprawę sytuacji finansowej mieszkańców naszego kraju.Z reguły mamy możliwość uzyskać fundusze unijne na cele rozbudowania prowadzonej przez nas działalności oraz na wyreklamowanie jej w mediach.Niestety wnioski unijne wymagają wielkiej precyzji i staranności wypełnienia. Nie można w trakcie ich wypełniania dopuścić się nawet malutkich błędów. Czasami osoby zajmujące się ich przyjmowaniem natychmiast kontrolują przy interesancie poprawność tego wniosku pod względem merytorycznym. Niestety nie w każdym przypadku mogą one wychwycić wszystkie uchybienia.

Ansichten
  • Seite
  • Diskussion
  • Bearbeiten
  • Versionen/Autoren
Persönliche Werkzeuge
  • Anmelden
Werkzeuge
  • Links auf diese Seite
  • Änderungen an verlinkten Seiten
  • Spezialseiten
  • Druckversion